רכישת מנוי

*   **מבצע** - בעת הרשמה לאתר, שבוע התנסות חינם.
*   השימוש בתוכנה הנו בתשלום.
*   זכות השימוש בתוכנה הנה לעמדה אחת בכל מועד.
*   כדי לאפשר כניסה לתוכנה לסירוגין מעמדות שונות, יש להקפיד ללחוץ על לחצן "יציאה" בחלק העליון של מסכי התוכנה ולא
    לבצע יציאה מהתוכנה באמצעות יציאה מהדפדפן.
*   לרכישת זכות שימוש למספר עמדות יש לשלוח הודעה למנהל האתר.

מסלולי השימוש באתר הינם:

  מנוי חודשי – זכות שימוש למשך 30 ימים רצופים - 300 ש"ח + מע"מ.

  מנוי חצי שנתי – זכות שימוש למשך 180 ימים רצופים - 600 ש"ח + מע"מ.

  מנוי שנתי - זכות שימוש למשך 365 ימים רצופים - 1,000 ש"ח + מע"מ.

  *   רוכשי מנוי חצי שנתי או שנתי, יקבלו הנחה של 10% ברכישה הבאה.

  *   ברכישת מנוי חצי שנתי ושנתי, ניתן לבצע את הרכישה בתשלומים כמפורט במסך התשלום.

  *  לצורך יעוץ מקצועי בתשלום על ידי רו"ח שלמה פלדמן, המנהל המקצועי של האתר, יש לשלוח הודעה במסך צור קשר.


מסלולים לבחירה: